Speciální regulační prvky - časový spínač útlumu

Mezi regulaci patří i další zařízení, které nemusí být bezprostředně propojeno přímo s vytápěním. Jde například o regulátory pro řízení útlumu a časově programovatelné spínače, které spolupracují s dalším regulačním prvkem, nebo zařízení, které v případě „odběrové špičky“ dokáže odpojit některé spotřebiče (okruhy) a tím snížit požadavek na velikost hlavního jističe pro objekt.

produkty kategorie Speciální regulační prvky - časový spínač útlumu