Topné rohože pro poloakumulační vytápění

Topné rohože pro poloakumulační vytápění

Topné rohože ve vrstvě tepelně vodivého materiálu (anhydrit, beton…). Charakteristické jsou snadnou a rychlou instalací, vhodné zejména pro systémy hlavního vytápění.

Popis produktu

Z hlediska funkčnosti není mezi okruhem a rohoží žádný rozdíl – topná rohož je v podstatě topný kabel přichycený k nosné tkanině. Tyto dva výrobky se liší pouze ve způsobu pokládky. Rohož se vyznačuje jednodušší pokládkou a je u ní zajištěno rovnoměrné rozložení výkonu. Výhodou poloakumulačního systému je nižší pořizovací cena topných rohoží – protože je kabel umístěn v dostatečně silné vrstvě, která zajistí rovnoměrné rozložení teploty, lze použít kabely s vyšším lineárním příkonem (cca 15 W/m). Nevýhodou je komplikovanější způsob pokládky – především tehdy, má-li být topný kabel uvnitř nosné desky. Tato deska musí být monolitická, a pokud by se například u betonu odlila jen vrstva 2cm, po zavadnutí instaloval topný kabel a až následně udělala druhá vrstva tl. 4cm, hrozí velmi reálné nebezpečí, že po uvedení topného kabelu do provozu dojde k oddělení těchto dvou vrstev a k tzv. „vzdutí“ podlahy. U poloakumulačních a akumulačních systémů je také nutné důsledně dodržovat při prvním uvedení do provozu postupný náběh teploty podlahy – tzv. režim prvního zátopu. Pro poloakumulační vytápění nabízíme topné rohože LPSV o plošném příkonu 100W/m².