Topné kabelové okruhy

Topné kabelové okruhy

Odporové topné kabely s pláštěm odolným proti UV záření, určené pro ochranu okapů, svodů, úžlabí a střech proti sněhu a ledu.

Popis produktu

Vyhřívání okapů a vyhřívání střešních svodů je ideální chránit pomocí elektrických topných kabelů. Z důvodů ceny se používají převážně odporové topné kabely, je však možné použít i samoregulační kabely. Pro běžné okapy a svody (do průměru 150 mm) se instaluje topný příkon 30-40 W/m, v nadmořských výškách blízkých 1000 m pak 60 W/m a více (po posouzení místních podmínek). Je výhodnější použít kabel s nižším příkonem a instalovat jej do okapu nebo svodu dvakrát, nebo i třikrát (je tím pokryta větší plocha) než použít výkonnější kabel a instalovat jen jednu žílu. K upevnění kabelu ve žlabu i svodu se používají plastové příchytky nebo ocelová lanka s příchytkami. Proti námraze lze chránit i střechy – střešní úžlabí, okraje střech, apod. Zde se kabel obvykle instaluje tzv. 'pilkováním' a to v takových roztečích, aby plošný příkon činil cca 200 W/m², u nadmořských výšek blízkých 1000 m pak minimálně 250 W/m². K fixaci kabelu na střechách nabízíme střešní úchyty 'C'a plastové lišty, které je možné přilepit pomocí oboustranné lepicí pásky. Stejně jako u vyhřívání volných ploch je i u střešních aplikací nesmírně důležitá vhodná regulace, která snímá nejen teplotu, ale i přítomnost vlhkosti. Pokud je topný kabel ovládán uživatelem ručně a je uveden do provozu až v době, kdy už je na něm vyšší vrstva ledu, vyhřeje kabel v ledu dutiny (tunel), čímž kolem něj vznikne vzduchový obal, který se chová jako tepelná izolace. Přestože je kabel v provozu, námraza neodtává a aplikace je v podstatě nefunkční. Pro tyto aplikace nabízíme topné kabely s ochranným opletením a UV ochranou ADSV+ a ADPSV.