BMR HJ 306RX

BMR HJ 306RX

Typová řada HJ 306RX měří proud ve všech třech fázích, má však k dispozici tři nezávislé regulační kanály (pro každou fázi jeden) s možností ovládání dvou skupin spotřebičů na kanál.

Popis produktu

Při překročení nastavené hodnoty proudu v první fázi dojde k odpojení první skupiny spotřebičů v prvním regulačním kanálu. Dojde-li znovu k překročení této hodnoty je po 3 sekundách odpojena další skupina ve stejném regulačním kanálu. K opětovnému připojení skupiny spotřebičů dojde až po poklesu proudu pod nastavenou mez, sníženou o úbytek proudu zaznamenaný při posledním odpojení skupiny. U druhé a třetí fáze je funkce stejná. Nastavení hodnoty proudu je v rozsahu 1 až 120A v kroku 1A, Měřící Transformátory jsou součástí regulátoru. Tato typová řada je určena pro objekty s převahou jednofázových spotřebičů. Pro vyšší proudy je možné použít typovou řadu HJ 31x s oddělenými MT. U bytových objektů lze instalací regulátoru docílit významných úspory za provedení přípojky elektro a také v nákladech za stálý plat, protože lze instalovat hlavní jistič před elektroměrem s hodnotou o jeden až dva stupně nižší, než by odpovídala součtu příkonu spotřebičů v objektu.