Topné kabely pro poloakumulační vytápění

Topné kabely pro poloakumulační vytápění

Topné kabely ve vrstvě tepelně vodivého materiálu (anhydrit, beton…). Snadno se instalují i do tvarově komplikovaných ploch. Vhodné zejména pro systémy hlavního vytápění.

Popis produktu

Výhodou tohoto systému je nižší pořizovací cena topných kabelů – protože je kabel umístěn v dostatečně silné vrstvě, která zajistí rovnoměrné rozložení teploty, lze použít kabely s vyšším lineárním příkonem (cca 15 W/m), takže pro instalaci požadovaného příkonu stačí kratší kabel položený s většími roztečemi, než kdyby měl pouze 10 W/m. Používají se také kabely s XLPE izolací, které jsou levnější než kabely s pláštěm na bázi teflonu. Kabel má sice větší průměr, v této konstrukci to však ničemu nevadí. Nevýhodou je komplikovanější způsob pokládky – především tehdy, má-li být topný kabel uvnitř nosné desky. Tato deska musí být monolitická, a pokud by se například u betonu odlila jen vrstva 2cm, po zavadnutí instaloval topný kabel a až následně udělala druhá vrstva tl. 4cm, hrozí velmi reálné nebezpečí, že po uvedení topného kabelu do provozu dojde k oddělení těchto dvou vrstev a k tzv. „vzdutí“ podlahy. U poloakumulačních a akumulačních systémů je také nutné důsledně dodržovat při prvním uvedení do provozu postupný náběh teploty podlahy – tzv. režim prvního zátopu. Pro poloakumulační vytápění nabízíme kabelové okruhy s ochranným opletením PSV, ADSV+ a ADPSV o lineárním příkonu do 18W/m.