Čidla pro střešní okapy a svody

Čidla pro střešní okapy a svody

Sada čidel k regulátorům EM 524 89 a EM 524 90 pro řízení vyhřívání střešních okapů a svodů

Popis produktu

Vlhkostní čidlo se umisťuje přímo do okapu – obvykle na nejnižší místo k zaústění svodu, teplotní čidlo je vhodné situovat tak, aby nebylo ovlivňováno slunečním zářením. Obecně se čidla umisťují do míst s nejnepříznivějšími podmínkami – například u objektu, který má vyhřívané okapy na severní i jižní straně, se čidla umístí přednostně na severní stranu. Obě čidla jsou standardně vybavena 4 m dlouhým, připojovacím kabelem. Kabel čidel lze s použitím kabelu s průřezem 1,5 mm² prodloužit až na 50 m (ESD – 5x1,5mm² / TFD – 2x1,5mm²).